Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

Tài liệu kỹ thuật nuôi yến trong nhà: Sách Nghề nuôi chim yến

Kích gửi mọi người tài liệu nuôi yến gồm 11 chương: Sách Nghề nuôi chim yến, tác giả: Lê Võ Định Tường, Chủ nhiệm chương trình: Nguyễn Lân Hùng, nhà xuất bản nông nghiệp

Chương 1 GIỚI THIỆU NGHỀ NUÔI CHIM YẾN - Sách Nghề nuôi chim yến 

Chương 2 CÁC CÁCH ĐỂ THÀNH CÔNG - Sách Nghề nuôi chim yến

Chương 3 CHIM YẾN - Sách Nghề nuôi chim yến  

Chương 4 TỔ YẾN - Sách Nghề nuôi chim yến 

Chương 5 NƠI NÀO CÓ THỂ NUÔI CHIM YẾN ? - Sách Nghề nuôi chim yến 

Chương 6 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - Sách Nghề nuôi chim yến 

Chương 7 NHỮNG RỦI RO CẦN CHÚ Ý - Sách Nghề nuôi chim yến

Chương 8 CÔNG NGHỆ NUÔI CHIM YẾN - Sách Nghề nuôi chim yến

Chương 9 PHÒNG TRỪ ĐỊCH HẠI - Sách Nghề nuôi chim yến

Chương 10 QUẢN LÝ NHÀ NUÔI CHIM YẾN - Sách Nghề nuôi chim yến

Chương 11 PHƯƠNG PHÁP THU HOẠCH, SƠ CHẾ VÀ SỬ DỤNG TỔ YẾN - Sách Nghề nuôi chim yến

Mọi chi tiết xin liên hệ : Tư vân nuôi yến - Chuyên âm thanh dụ yến vào nhà hiệu quả nhất hiện nay

Hotline:  0126 23 5678 8
Email:tuvannuoiyenvn@gmail.com
Website : http://www.tuvannuoiyen.com/

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét