Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

E-Shootingstar - Harry

Âm thanh dùng ngoài trời -

External Sounds

Dung lượng: 36,8 mb
Một sản phẩm của Harry, tiếng của Harry thì khỏi phải bàn, Hiệu quả rất ấn tượng, chim yến về nhiều và rất hứng thú
Thích hợp cho nhà nuôi yến mới đưa vào sử dụng, tăng bầy đàn chim yến

Liên hệ: 0978500431 để mua tiếng chim.