Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

E-Black Storms - Pak Hen External Sounds

Âm thanh dùng ngoài trời -

External Sounds

Dung lượng: 56,6 mb
Hiệu quả rất ấn tượng, chim yến về nhiều và rất hứng thú
Thích hợp cho nhà nuôi yến mới đưa vào sử dụng
Liên hệ: 0978500431 để mua tiếng chim.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét