Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

thiết bị nuôi yến trong nhà

Các thiết bị cần thiết cho nhà nuôi yến

THIẾT BỊ NUÔI YẾN

Thiết bị nuôi yến trong nhà bao gồm loa, máy gọi yến, đồng hồ hẹn giờ, máy phun sương tạo ẩm, đèn chống chim cú…..
 I/ Máy gọi yến: máy chuyên dùng âmli có cổng đọc USB và thẻ nhớ.
  
1/Âm li nhỏ:  Tải 100 loa trong nhà.
  2/Âm li trung :  Tải 200-300 loa trong nhà.
  3/Âm li l ớn :  Tải tr ên1000 loa trong nhà.

 4/ USB lưu âm thanh gọi yến.


II/ Đèn chống chim cú: Chống chim cú và các loại chim ăn thịt khác vào ban đêm.

 III/ Timer định giờ: Hẹn giờ tắt mở cho các thiết bị như máy tạo ẩm, đèn chống cú, máy phát âm thanh...

1/ Timer điện tử:


2/ Timer cơ:
  IV/ Máy  tạo ẩm, máy phun sương:
1/ Máy tạo ẩm:

2/ Máy phun sương:

V/ Loa gọi yến
1/ Loa trong nhà:

1/ Loa ngoài :VI/ Thiết bị điều khiển nhiệt độ, độ ẩm.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét