Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Loa gọi chim yến, dụ chim yến vào nhà

Các loại dùng trong nhà dụ chim yến

LOA GỌI YẾN

  Loa gọi yến là một phần lớn rất quan trọng để xây dựng một ngôi nhà nuôi yến thành công.
  Người  xây nhà yến phải có đủ kiến thức cơ bản để lắp đặt thiết bị trong nhà cũng như bên ngoài ngôi nhà yến của mình, đặc biệt là lắp đặt  loa trong nhà và ngoài trời.
I/ Loa trong nhà dùng các lọa loa treble nhỏ, thường dùng các loại loa sau:
1/  Loa treble chử nhật NK – 120M: 50x127mm,4 – 8 Ω, 4K– 27KHz. Hàng nhập khẩu từ Malaysia2/  Loa treble vuông NK – 120M: 75x75mm,4 – 8 Ω, 4K– 27KHz. Hàng nhập khẩu từ Malaysia.
3/  Loa treble vuông,tròn AX – 61: 88x88mm,4 – 8 Ω, 4K– 27KHz. Hàng nhập khẩu từ Malaysia
II/ Loa gọi cửa,lắp đặt ở lổ ra vào thu hút chim vào nhà một cách mạnh mẽ, thường dùng các loại loa sau:
 1/  Loa treble vuông, AX – 96: 97x97mm,4 – 8 Ω, 4K– 27KHz. Hàng nhập khẩu từ Malaysia
 2/  Loa treble vuông , PH 1000: 100x100mm,4 – 8 Ω, 4K– 27KHz. Hàng nhập khẩu từ Malaysia
 
 3/  Loa treble tròn, PH 2000: Ø100mm,4 – 8 Ω, 4K– 27KHz. Hàng nhập khẩu từ Malaysia
 4/  Loa treble vuông, PH 3000: 140x140mm,4 – 8 Ω, 4K– 27KHz. Hàng nhập khẩu từ Malaysia
 5/  Loa treble vàng gang: 65x65mm,4 – 8 Ω, 4K– 27KHz. Hàng nhập khẩu từ Đài Loan.

       5/  Loa treble đôi: 116x210mm,4 – 8 Ω, 4K– 27KHz. Hàng nhập khẩu từ Malaysia.
                                        
II/ Loa ngoài trời,lắp đặt trên nóc nhà thu hút chim  từ xa , thường dùng các loại loa sau:
 1/  Loa treble vuông, PH 5000: 116x216mm,4 – 8 Ω. Hàng nhập khẩu từ Malaysia.
 2/  Loa treble vuông, PH 4000: 116x226mm,4 – 8 Ω. Hàng nhập khẩu từ Malaysia.


 3/  Loa treble chử nhật DALONA, phát âm thanh manh mẽ, chuẩn, thu hút chim từ xa, độ bền cao: 110x210mm,4 – 8 Ω. Hàng nhập khẩu từ Đài Loan.
 4/  Loa lục giác được cấu tạo từ các loa đơn gọi cửa(loa trung), âm thanh được phát điều đị các hướng, thu hút chim manh mẻ.
 
 5/  Loa phóng xa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét